Za dobu existence skupiny Premiot se k jejím zakladatelům přidala řada odborníků, kteří se ve svých oborech pohybují i desítky let. Dnes má společnost 120 kmenových zaměstnanců a rozšířila své působení i za hranice Česka. Kromě Prahy má své zastoupení v Bratislavě, Budapešti, Londýně a od roku 2020 také v Athénách.

Náš tým

Praha

Ondrej Spodniak

předseda představenstva Premiot Group

Jan Hampel

předseda dozorčí rady Premiot Group

Tomáš Mužík

personální ředitel Premiot Group

Thomas O'Reilly

finanční ředitel Premiot Group

Michal Javůrek

předseda správní rady Nadačního fondu PREMIOT

Budapešť

Eva Nagy

řídící partner Premiot Group Maďarsko, Rumunsko

Londýn

Jekaterina Rybalka

vedoucí manažerka pobočky Premiot Group London

Bratislava

David Juras

vedoucí manažer pobočky Premiot Group Bratislava