Stavba logistického areálu ve Středočeském kraji

Projekt stavby logistického areálu ve Středočeském kraji, jehož předmětem je nákup nemovitostních společností, jež jsou vlastníky 212 934 m2 pozemků v předmětné oblasti, provedení jejich fúze, a pro takto vzniklý územní celek ve vlastnictví Skupiny vypracování projektové dokumentace pro stavbu logistického areálu a získání příslušného územního rozhodnutí pro stavbu, tak, aby mohlo dojít k prodeji a následné realizaci stavby areálu.

Projekt je v současné době ve fázi schvalování projektu fúze nemovitostních společností a zároveň čekání na vydání územního rozhodnutí.