Nová emise dluhopisů

PREMIOT realitní, a.s., stoprocentní dceřiná společnost skupiny Premiot Group, a.s., vydala 1. 2. 2022 novou emisi dluhopisů. Konečné podmínky emise a základní prospekt naleznete na webových stránkách www.premiot.cz

Korporátní dluhopisy patří v současnosti mezi stabilní a bezpečná zhodnocení finančních prostředků. Společnost dosud splatila řádně a včas 100 % svých závazků z ukončených emisí dluhopisů všem jejich držitelům.

Emitent se zabývá realizací developerských projektů, akvizicemi stavebních pozemků, nákupem a rekonstrukcemi historických budov a jejich přeměnou na luxusní rezidenční nemovitosti. V této oblasti má management emitenta dvacetiletou zkušenost v devíti zemích na čtyřech kontinentech. Společnost v současnosti realizuje projekty v Česku, Slovensku, Velké Británii a Maďarsku.

Jedná se o propagační sdělení. ČNB neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta. Schválení základního prospektu nelze chápat jako potvrzení cenných papírů, které jsou nabízeny. Pro získání všech relevantních informací doporučujeme přečtení základního prospektu spolu s jeho konečnými podmínkami, nežli učiníte investiční rozhodnutí.