Industrial park Velký Osek

Projekt „Industrial park Velký Osek“, jehož předmětem je nákup pozemků nacházejících se ve Středočeském kraji, tak, aby vznikl územní celek vhodný pro výstavbu logistického areálu, a jeho následný prodej spolu s projektovou dokumentací a příslušnými veřejnoprávními povoleními pro následnou realizaci stavby.

Projekt realizuje společnosti Industrial park Velký Osek s.r.o. a je v době vyhotovení tohoto Základního prospektu ve fázi těsně předcházející realizaci, když transakce je již s kupujícím smluvně zajištěna a završení prodeje nemovitostní společnosti je očekáváno v průběhu prosince 2021.

Typ: Komerční development
Země: Česko
Rok investice: 2019
Rok ukončení:
Hodnota: 54 000 000 CZK
Podíl: Majoritní
Stav: V realizaci

Industrial park Velký Osek