Hotel Hungaria

Projekt „Hotel Hungaria“ realizuje maďarská společnost Premiot Property Group Zrt., která byla ve vlastnictví společnosti Europa Investment Property CZ a.s. do 22.12.2020, tj. do fáze, kdy společnost Premiot Property Group Zrt. zakoupila pozemek o rozloze 3000 m2, získala stavební povolení pro realizaci stavby budovy hotelového komplexu ve čtvrti Zugló v Budapešti a vypracovala studii proveditelnosti s cílem umožnit výstavbu hotelového komplexu v hodnotě 1,1 miliardy korun, o celkové ploše 24000 m2, rozdělené na pět podzemních a šest nadzemních podlaží.

Součástí hotelu bude 303 pokojů, VIP apartmán, dvě kongresové haly, další komerční prostory a 300 parkovacích mís­t.

Společnost Premiot Property Group Kft., vlastnící nemovitosti, na nichž bude vystavěn hotelový komplex, včetně vypracované projektové dokumentace a pravomocných veřejnoprávních povolení byla prodána investičnímu fondu PREMIOT Capital Fund SICAV a.s. Realitní podfond PREMIOT I, jenž není součástí Skupiny a je vlastněn přímo panem Ondrejem Spodniakem, jenž bude zajišťovat výstavbu hotelu.

Společnost Europa Investment Property CZ a.s. se na výstavbě komplexu podílí poskytnutím financování a personální složky, včetně finančního řízení.

Typ: Komerční development
Země: Maďarsko
Rok investice: 2019
Rok ukončení:
Hodnota: 1 300 000 000 CZK
Podíl: Majoritní
Stav: V realizaci

Hotel Hungaria