ČNB schválila základní prospekt dluhopisového programu

Základní prospekt dluhopisového programu Premiot realitní a.s. byl schválen Českou národní bankou.

Jedná se o propagační sdělení. ČNB neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta. Schválení základního prospektu nelze chápat jako potvrzení cenných papírů, které jsou nabízeny. Pro získání všech relevantních informací doporučujeme přečtení základního prospektu spolu s jeho konečnými podmínkami, nežli učiníte investiční rozhodnutí.